Βασιλεύς ΡΩΜΑΙΩΝ – King of Romans

βασιλεύς Ρωμαίων

Constantine IX, King of Romans (beginning of 11th century), mosaic in Agia Sophia, Constantinople.

Κωνσταντίνος ΙΧ ο Μονομάχος, βασιλεύς Ρωμαίων. Ψηφιδωτό στην ανατολική πλευρά του γυναικωνίτη  της Αγίας Σοφίας (αρχές 11 ου αιώνα).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s