Ρωμανία – Ρωμηοσύνη

“Η σμίκρυνσις της Ρωμανίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου εις την Ρωμανίαν του Μεγάλου Ιουστινιανού, του Ηρακλείου, του 1071, του 1204, των Παλαιολόγων, της αλώσεως και η εμφάνισις εις την θέσιν της, της Ρούμελης ουδέποτε εσήμαινεν αλλαγήν της σημασίας του ονόματος Ρωμανία.

Η Ρωμανία είναι η χώρα και το κράτος των Ρωμαίων, ασχέτως εκτάσεως και του αριθμού των πολιτών.
 
 Η Ρωμαιοσύνη είναι ο λαός και ο ελληνικός πολιτισμός των Ρωμαίων, εντός αλλά και εκτός της Ρωμανίας.
 
 Η εν Ρωμανία Ρωμαιοσύνη έχει πολιτικήν και εκκλησιαστικήν ηγεσίαν και η εκτός Ρωμανίας Ρωμηοσύνη έχει εκκλησιαστικήν μόνον ηγεσίαν ρωμαίικην και πολιτικήν μη ρωμαίικην. Δια τούτο ο ηγέτης της Ρωμαιοσύνης ελέγετο όχι βασιλεύς της Ρωμανίας αλλά βασιλεύς των Ρωμαίων.”
 
 π. Ι. Ρωμανίδης
από το “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ”
 
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s