Ανάστασις πρώτη

anastasi

http://www.youtube.com/watch?v=mhG2R57VPnU

Θάνατος πρῶτος, Ἀνάστασις δεύτερη!

Ποιοί εἶναι οἵ δεσμώτες καί ποιοί οἵ ἐλεύθεροι;

Θάνατος δεύτερος, Ἀνάστασις πρώτη!

Ποιοί ἐπιλέγουν τό φῶς,

ποιοί ἐπιλέγουν τά σκότη;

Αρτέμης

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s