Πόντιος είμαι Ρωμαίος

Το ρωμαίικο θα κρατώ

Έπηγαμ εμείς σον πόντον κ είνας χότζας οξοπίς

Ντό θέλς είπαμε κιερίτσο γιάτι κλαίς κ εμάς τερείς
Πως εξέρτς την καλατζήν μουν πόντιος είσαι εσύ
Γιάτι ψαλαφάς τουρκίτσο απ εμάς έναν καιρί
Πόντιος είμαι ρωμαίος το καιρί θα άφτω εγώ
Την Σουμέλαν πάναιαν κλίσκουμαι και πρόσκηνω
Άς σχωράμε ο θεόν το ρωομαίικον θα κρατώ
Την ημέραν είμαι χότζας την βραδύν θα λείτουργω

http://www.youtube.com/watch?v=nBKjCOOf-po

 

pontos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s